1. Realizacja wpłat ofiarodawców na określone przez nich cele jeśli zostały one określone przez ofiarodawcę i pokrywają się z działalnością statutową Fundacji, przede wszystkim w zakresie zakupów aparatury i sprzętu medycznego dla ośrodków chirurgii dziecięcej.

  2. Dofinansowanie kwartalnika Surgery in Childhood International.

  3. Dofinansowanie innych wydawnictw Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.

  4. Dofinansowanie szkoleniowych wyjazdów zagranicznych dla chirurgów dziecięcych na stypendia w Columbia University i in., na międzynarodowe zjazdy naukowe pod warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji (tylko 1-y autor).

  5. Dofinansowanie kosztów pobytu specjalnych gości - wykładowców z zagranicy uczestniczących w zjazdach i sympozjach organizowanych przez PTCHD.

  6. Dofinansowanie prenumeraty czasopism naukowych z dziedziny chirurgii dziecięcej dla poszczególnych ośrodków.

  7. Dofinansowanie kosztów organizacji zjazdów i sympozjów naukowych organizowanych przez PTCHD w zakresie nie przekraczającym 25% kosztów organizacyjnych.

  8. Realizacja innych celów statutowych Fundacji.