Wpłaty na rzecz fundacji prosimy kierwoać na konto:

Bank PKO SA, X Oddział w Warszawie,
Konto nr 77 1240 1095 1111 0000 0344 1529
Wszelkie pytania dotyczące możliwości pomocy fundacji prosimy kierować pisemnie na adres:

FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII DZIECIĘCEJ
im. PROF. ZYGMUNTA H. KALICIŃSKIEGO
04-743 Warszawa, ul.Dzidka Warszawiaka 11,


lub przesyłać faxem: 22-6131648
albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: