Rada Fundacji
Przewodniczący: dr n. med. Zygmunt M. Kaliciński
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. med. Czesław Stoba
Sekretarz: prof. dr hab. med. Wojciech Perdzyński


Zarząd Fundacji:
Prezes: prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński
Sekretarz: Danuta Kalicińska
Członkek Zarządu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Chilarski


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: dr Marek Szymczak
Członkowie: Ewa Danielewska
dr Tomasz Drewniak