O powołaniu fundacji, której celem byłoby kontynuowanie dzieła Profesora Zygmunta H. Kalicińskiego zdecydowali jego synowie Piotr i Zygmunt Kalicińscy, obaj także chirurdzy oraz najbliżsi przyjaciele i współpracownicy Profesora, dr Wojciech Kamiński, prof. Czesław Stoba oraz prof. Wojciech Perdzyński.

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 10 marca 1998 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w dniu 27 kwietnia 1998 roku.

Fundacja działa podobnie jak to czynił Profesor Z. H. Kaliciński w oparciu o całkowicie społeczne zaangażowanie Założycieli i powołanego Zarządu, nie zatrudniając żadnego personelu stałego. Tak więc cały przychód Fundacji, poza kosztami administracyjnymi jej funkcjonowania kierowany jest na cele statutowe.