1. Sprzęt i aparatura medyczna i inne wyposażenie oddziałów chirurgii dziecięcej
  1. Sfinansowanie wyposażenia Bloku Operacyjnego Ośrodka Chirurgii Ambulatoryjnej w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w system ochrony sanitarno epidemiologicznej
  2. Sfinansowanie komputeryzacji Ośrodka Chirurgii Ambulatoryjnej IP-CZD i Poradni Chirurgicznej IP-CZD oraz wyposażenia w meble medyczne
  3. Sfinansowanie wyposażenia Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w IP-CZD
  4. Wyposażenie Kliniki Chirurgii Dziecięcej IP-CZD w system transmisji obrazu i dźwięku z sali operacyjnej do sali szkoleniowo-wykładowej

 2. Działalność naukowo-edukacyjna
  1. Dofinansowanie czasopisma Surgery in Childhood International, organu m. in. Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
  2. Dofinansowanie wydania Pamiętnika ze Zjazdu PTCHD w Krakowie
  3. Dofinansowanie suplementu Surg Childh Int pt. "Historia Chirurgi Dziecięcej w Polsce"
  4. Sfinansowanie wydania monografii pt. "Dziecko z Niewydolnością Wątroby"
  5. Dofinansowanie wydania albumu o Prof. Janie Kossakowskim, pionierze chirurgii dziecięcej w Polsce
  6. Dofinansowanie zagranicznych wyjazdów naukowo-szkoleniowych lekarzy:
   1. Dr Litwiński (Klinika Chirurgii Dziecięcej AM, Warszawa)
   2. Dr Werner (Klinika Kardiologii AM, Warszawa)
   3. Dr Z. M. Kaliciński (Klinika Chirurgii Dziecięcej AM, Warszawa)
   4. Dr D. Broniszczak (Klinika Chirurgii Dziecięcej i Tx Narządów IP CZD)

  7. Dofinansowanie pobytu w Polsce na proszone wykłady znanych naukowców z zagranicy
   1. Prof. Tsugawa, Kobe, Japonia
   2. Prof. Y. Revillon, Paryż, Francja

  8. Sfinansowanie wydania informatorów o przeszczepach narządów dla pacjentów z niewydolnością wątroby oraz z niewydolnością nerek
  9. Pomoc w przygotowaniu i sfinansowaniu wydania (wspólnie z WOŚP) nowoczesnego podręcznika "Chirurgia noworodka".

 3. Inna działalność
  1. Sfinansowanie projektu strony internetowej fundacji i jej utrzymania